Ordførers uke - 28.10.2022

En hektisk, men hyggelig høstuke nærmer seg slutten 😊

Mandag gjennomførte vi et møte om beredskapssituasjonen i kommunen. Beredskapslederen hadde mange gode innspill til oss og vi har også oppdatert våre beredskapsplaner. Hadde også et møte med Svolvær alpinklubb og Svolvær IL som har gode tanker for Lofoten feriesenter AS. De ønsket også å fortelle om sine planer til kommunestyret som de skal få gjøre på mandag. På kvelden fløy jeg til Bodø for å delta i møter tirsdag og onsdag. Fly er en fantastisk reiseform (i hvert fall i godt vær), men det er frustrerende å måtte reise dagen før for å rekke møtestart i Bodø klokken 0800,- om man ikke velger å reise 0540…

Tirsdag startet med dialog og partnerskapsmøte i Helsefelleskapet. Helsefelleskapet består av Nordlandssykehuset og de 20 kommunene som sogner til disse tre sykehusene, målet er å få bedre dialog mellom sykhusene og kommunene til pasientenes beste. Jeg deltok også i panelet under debattrunden der. Deretter gikk jeg direkte over i KS Nordlands høstmøte. Mange interesante innlegg der fellesnevneren er at vi går tøffere tider i møte.

Onsdag fortsatte KS møtet frem til lunch før jeg fløy tilbake og rakk ferga til Skrova kl 1400. Der holder vi på med en ny områdeplan. Hadde først et møte med en del av ungdomskoleelvene som hadde gode tanker om hvordan de ser for seg fremtidens Skrova, før vi på kvelden hadde folkemøte med innspill fra lokalbefolkningen. Mellom disse var vi på en hyggelig, - og god, middag hos Harald og Ingunn.

Torsdag hadde Arbeidsutvalget i Lofotrådet møte med Elmea, der vi gikk gjennom nettsituasjonen og utfordringene med etableringsønsker om kryptoutvinning. Deretter hadde vi møte med Fylkesrådet, der begge parter gikk gjennom sine «ønskelister» for fremtidig samarbeid. På kvelden hadde vi gruppemøte før mandagens kommunestyremøte.

Fredag startet med møte sjef for HV 16201 som orienterte om trusselbildet. Også her deltok AU i Lofotrådet. Til slutt hadde jeg en veldig hyggelig vielse med et flott brudepar og mange fine gjester. Gratulerer til brudeparet!

God helg til alle!

Hilsen Frank