Ordførers uke - 24.02.2023

Etter en uke med litt frustrasjon over vær og vind synes jeg vi skal ha fokus på hvor godt vi egentlig har det. Ett årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina gir rom for å tenke over dette..

Mandag hadde vi Formannskap. Referat fra møtet finner du her: Møte i Formannskap den 20.02.2023

På kvelden inviterte noen pårørende til rusmisbrukere til en dialog om deres barns situasjon. Jeg håper vi klarer å bidra til at de får etablert en pårørende forening. AU i Lofotrådet vedtok også en uttalelse om viktigheten av lokal sykehuset vårt og at kommunene må høres før Helse Nord tar noen avgjørelse om fremtidige strukturer. 

Tirsdag var jeg på åpningen av fylkestinget her i Svolvær. Ordfører kollega Hugo Jacobsen fra Lødingen åpnet møtet og fremhevet samarbeid og dialog i stor regionen. Etter lunsj hadde jeg et godt møte med næringsforeninga. Samferdsel er fortsatt hovedtema på disse møtene. 

Onsdag hadde jeg møte med SP's helsefraksjon i Stortinget om sykehus saken. På kvelden fløy jeg til Tromsø for å delta på politisk samrådsmøte om fremtidige transportløsninger i Nord Norge. 

Torsdag og fredag ble interessante dager med gode kollegaer fra hele Nord Norge om temaet. Lofotrådet klarer å markere oss positivt og Elisabeth presenterte våre utfordringer godt. Hjemreisen ble litt stressende med mye vær, forsinka fly og forsvunnet bagasje. Men vi har dyktige folk som sørger for at vi kommer trygt frem og det er jo det viktigste.

God helg 💚