Ordførers uke - 21.10.2022

Vi tester ut en ny funksjon i den digitale verden 😊

Velger å starte uka litt tidlig..

Søndag deltok jeg på formøte til Fylkestinget på Sortland. I tillegg til møte med Sp gruppen hadde jeg foretrede for posisjonen og opposisjonen der temaet var SKREI. Fylkestinget vedtok senere saken slik vi ønsket.

Mandag var det formannskap med mange interessante saker. Det ble nok brukt mest tid på 2. tertialvurdering. På kvelden hadde vi besøk av Landbruks- og matminister Sandra Borch med et godt dialogmøte.

Tirsdag gikk med til møteforberedelser, i tillegg var jeg formiddagsgjest hos Radio Bø der temaet var kulturmiljøfredning av Henningsvær.

Onsdag var det Arbeidsutvalgsmøte i Lofotrådet på Leknes, før hele Lofotrådet ble samlet der på Torsdag.

Fredag startet med møte med Utdanningsforbundet før vi gikk gjennom sakslista til Kommunestyret. Etter lunsj hadde vi politiråd, der kommune og politi møtes for å diskutere felles utfordringer. Vi har slike møter to ganger per år.

Så må alle huske at det er TV innsamlingsaksjon på søndag!

God helg!

Hilsen Frank