Ordførers uke - 20.01.2023

Fredag igjen og over halvveis i Januar.

Mandag hadde vi Formannskap, egentlig en rolig start på møteåret, men representantene hadde noen gode spørsmål som ble debattert. Spørsmålet om egenproduksjon av strøm er særlig interessant i disse dager.

Tirsdag hadde vi en gjennomgang med Statsforvalteren om beredskapssituasjonen før vi skal øve på dette om to uker. Resten av dagen gikk til kommunikasjon.  NRK var innom for å følge opp Lofotpostens sak om at Havila ikke vil ta med biler. Jeg holder fast på at de gjør det for å ha en enklere drift og ikke fordi det er umulig.

Onsdag ble brukt til kommunikasjon.

Torsdag hadde vi først AU møte på morgenen før vi møtte Næringsforeningene i Lofoten til et godt dialogmøte. På ettermiddagen traff jeg Næringsministeren som hadde to gode budskap med seg - besøksbidrag og sertifisering av guider. Blir fortsatt imponert under omvisning på Thon Svolvær - 100% gjennomtenkte løsninger.

Fredag ble det igjen kommunikasjon.  Jobber en del med felles regionsmøte i neste uke og Lofotråd i Februar.

God helg - Det er glatt ute, vær forsiktig!

For øvrig: I morgen har Prinsesse Ingrid Alexandra fødselsdag. Værmeldinga gjør at vi i dag har bestemt at det ikke blir flagget fra kommunale bygg..

Frank