Ordførers uke - 19.05.2023

En ny hyggelig uke, preget av feiring, - med nasjonaldag, konfirmasjoner og jubileum, går mot slutten.

Mandag hadde vi politirådsmøte, der kommunen og politiet møtes for å diskutere felles utfordringer.  Rusmisbruk er alltid tema på disse møtene. Nå ble det også diskutert sikkerhetspolitikk og hvordan vi håndterer sommerens befolkningsøkning best mulig. Når jeg nevner befolkningsvekst må jeg ta med at tallene for 1. kvartal ble offentliggjort på tirsdag og vi vokser fortsatt, selv om vi ser at det fødes for lite barn I Vågan.

Tirsdag hadde jeg det månedlige møtet med næringsforeninga. Dialogen er god og vi jobber nå målrettet mot de samme målene.

Onsdag var det feiring av Grunnlovsdagen. I tillegg til de vanlige oppdragene med barnetog, borgertog og kransnedleggelser fikk jeg være med på Gudstjenesten i Lofotkatedralen, en flott start på dagen🥰

Fredag hadde vi to timers AU møte i Lofotrådet. Hovedtemaet nå er NTP og hvordan vi skal nå frem med våre prosjekter.  En hyggelig dobbelvigsel fikk jeg også med ❤️ Det oppleves ekstra hyggelig når folk kommer utenfra og hit for å vie seg. På kvelden hadde vi en veldig trivelig markering av Svolvær Idrettslag sitt 110 års jubileum.

Nå er det bare å håpe på bedre vær og litt mere vårstemning 💚

Ta vare på hverandre ❤️