Ordførers uke - 16.12.2022

Det nærmer seg jul og uka er preget av det. Mye kaker og kaffe krydret med gode samtaler,- som også er viktig. Noen små polare lavtrykk svinga innom, og brøytemannskapene fikk virkelig kjørt seg noen dager 😊. De gjør en fantastisk jobb, dag og natt, for at vi skal kunne kjøre forsvarlig.

Mandag var det kommunestyremøte. To viktige saker ble behandlet der. Først tredje tertial vurdering, som omhandler årets budsjett, der satte vi av 500 000,- for å kunne hjelpe de som har det utfordrende i jula. Dernest budsjettet der vi avgjør hvordan de kommunale kronene skal benyttes neste år. Mellom disse sakene hadde vi to veldig hyggelige innslag. Kulturskolen som kom med sine messingblåsere og spilte 5 kjente julesanger.  Så delte vi ut erkjentlighet til 4 flotte ansatte som har jobbet i kommunen i 30 år. Jeg holder fast ved at de ansatte er vår største ressurs og disse 4 er ett flott eksempel på det.

Tirsdag deltok jeg i kontrollutvalgsmøte, som skal se til at alt går riktig for seg. Resten av dagen gikk til kommunikasjon.

Onsdag og Torsdag var det stort sett kommunikasjon ( det er her kaffe og kaker kommer inn 😊). I tillegg hadde vi ett godt AU møte i Lofotrådet torsdag formiddag og en tur innom Aksjon Juleglede som gjør en fantastisk innsats for våre innbyggere.

Fredag fikk vi status som Trafikk sikker kommune. En flott seanse med Fylkesråd for samferdsel Monika Sande og representanter for Trygg Trafikk. Kommunalsjef Samfunn og hans ansatte har gjort en kjempejobb for å oppnå denne statusen og nå gjenstår det bar for alle oss andre å følge opp.


God helg til alle!

Frank