Ordførers uke - 06.01.2023

Velkommen 2023!

Så er snart uke 1 passert, jeg har allerede lært meg å skrive 23 når jeg signerer og det var egentlig enkelt.

Store deler av uka har jeg vært i Oslo sammen med Lofotrådet og mange andre nordlendinger.

Tirsdag arrangerte vi sammen med flere andre Nord Norske regionråd samferdselskonferanse med deltakere fra Avinor, Vegvesen, Kystverket, fylkeskommunene, Storting og Regjering i tillegg til ca 80 ordførere og kommunedirektører. Gode innlegg og fine presentasjoner, men først og fremst gode dialoger der jeg mener vi evner å fremme våre syn på en god og forståelig måte.

Onsdag var det tid for den tradisjonelle Nord I Sør konferansen som NHO arrangerer. Også her mange gode innlegg, selv om jeg gjerne ville at de skulle gå i dybden på noen av problemstillingene. På slutten av dagen rakk vi 45 minutter med leder og ett medlem av transportkomiteen, før nordnorsk festaften. 

Etter disse dagene føler jeg meg først og fremst stolt.

Stolt som Våganværing og stolt som Lofoting.

På tirsdag var tre av innlederne fra Vågan (Ruben Rostad, Fritjof Wangsvik og Laura Olsen). Alle leverer utmerket. Det er også slik at andre innledere bruker bilder herfra for å pynte på presentasjonene. I tillegg holdt Lofotrådets leder Elisabeth Mikalsen ett meget godt innlegg på vegne av regionen.

Onsdag startet Line Ellingsen med innlegg om status i oppdrettsnæringa før Trygve Steen deltok i paneldebatt om infrastruktur.

I tillegg opplevde jeg jo årets snøstorm i Oslo. Konklusjonen er vel at om vi hadde brøyta like dårlig som Oslo kommune så hadde vi vært på fremsida til både Lofotposten og Våganavisa.

Torsdag hadde vi møte med Mona Fagerås pluss at vi gjennomførte AU møte, før vi prøvde oss på hjemreise. Igjen opplever vi at Widerøe følger rutene og ikke venter i 3 minutter slik at folk kommer seg hjem i normal tid..

Fredag ble brukt til kontorarbeid. Har blant annet skrevet en høring om regionale kjøpesenterbestemmelser.

Var også oppe på rådhustaket og speida etter årets første solstreif uten å lykkes helt 😊

Nå går det mot lysere tider, god helg!

Frank