Ordførers uke - 05.05.2023

En ny uke er passert og snart kommer våren,- ifølge yr... med fridag på mandag starta arbeidsuka på tirsdag. Da var det rett til Helle og fly til Bodø for felles KS møte for Nord Norge.

Godt å møte kollegaer, godt program med dagsaktuelle temaer og gode foredragsholdere. Fikk gleden av å være i panelet under temaet energibehov og arealregnskap. Møtet konkluderte med tre uttalelser om kraft, helsetjenester og et livskraftig Nord Norge. Viktige temaer, men kanskje litt "tannløse" uttalelser.

Etter lunsj på onsdag var det bare å stresse til nytt hotell og ny konferanse. Nå var det Helse Nord som inviterte til dialog. Det er jo fint de skjønner at de må ha dialog med kommunene, men mye støy kunne vært unngått om de hadde gjort det fra starten av.

Torsdag hadde AU I Lofotrådet og næringsforeningene i Lofoten møte med Statens vegvesen. Et informativt møte, med gode vinklinger på hvordan vi kan avansere på prioriteringslisten. Det er godt for oss politikere å vite at vi har næringsforeningene på lag i denne viktige saken.

Etter lunsj hadde jeg møte med Kabelvåg pensjonistforening. Temaet var fremdrift på samlagstomta, flott at vi har engasjerte pensjonister. Fikk også tid til en prat med Næringsforeninga og VM i skreifiske om neste års arrangement. Håper vi klarer å utvide VM helga til noe mer.

I dag, fredag, har det vært en veldig spesiell dag. Startet dagen med AMU møte. Gledelig å se at sykefraværet går ned og at vi får flere gode rutiner på plass. Så var det å kjøre til Lofotkatedralen for å delta i Frits Blix Hansen sin begravelse. Frits var aktiv politiker siden 70 tallet, men han var så mye mer.. en som virkelig så de som sliter i samfunnet og bidro til at de skulle få det bedre og ikke minst var han en god venn. Frits fortjener en stor takk for den innsatsen han har gjort for befolkningen og næringslivet, ha vil bli dypt savnet av mange. ❤️❤️❤️
Da jeg skulle fremføre minneord for Frits tenkte jeg for første gang som ordfører "dette klarer jeg ikke å gjennomføre", men det gikk bra, mye takket være gode politikerkollegaer, Børge og Bjørga.. det er en god følelse, midt i alt det triste at vi tar vare på hverandre uavhengig av hvilket parti vi tilhører. 


Som om følelsesregisteret ikke var komplett dro jeg tilbake på rådhuset og hadde en vielse med ett flott par. De var godt voksne, hadde vært gift med hverandre før, gått hver til sitt og funnet tilbake til hverandre og giftet seg på nytt 54 år etter første gang. 🥰

Til slutt vil jeg minne om fotballtrøyeFredag, som samler inn penger til barnekreftforeningen. Post et bilde av deg i fotballtrøye og vipps noen kroner til aksjonen 😁

God helg