Ordførers uke - 04.11.2022

Hei igjen! Ei ny uke er passert og vi har trått inn i november. Nesten sommertemperaturer, men mørket forteller at vi nærmer oss vinter.

Apropos mørke så får vi «noen» henvendelser om gatelys. Til det kan jeg bare kommentere at våre folk er på saken, men budsjettene er tynne og vi vil se på mulige løsninger fremover. Noen av feilene er av dyre å reparere, mens andre forhåpentligvis kan løses snart.

Mandag hadde vi kommunestyremøte. Møtet startet tradisjonelt med to kjempeflinke gitar elever fra kulturskolen. Vi skal være stolte av det de får til i kulturskolen. Møtet ble preget av enighet i de fleste politiske sakene. Ikke før budsjettreguleringen kom på bordet ble det litt temperatur.

Tirsdag startet Lofotordførerne med et møte med LAS. Vi håper å få de med som samarbeidspartnere i De grønne øyene prosjektet. LAS har masse kompetanse som prosjektet kan nyte godt av. Etter lunsj startet eiermøte med Lofotkraft. Oppkjøpet av Vesterålskraft tok naturlig nok mye av dette møtet.

Onsdag fortsatte eiermøte frem til lunsj. Etter lunsj deltok jeg sammen med leder og daglig leder i Lofotrådet, på møte med Adm dir i Adwice for å diskutere strategier i arbeidet med NTP.

Torsdag hadde vi møte i kompetanseforum nord på Leknes. Der møtes representanter for næringsliv, universitet, videregående skoler, opplæringskontor og politikere fra Ofoten, Vesterålen og Lofoten for å diskutere felles kompetanseutfordringer. Etter dette fikk jeg gleden av å stikke innom Reidun Jakobsen som fylte 100 år med en blomst. Fantastisk å være så frisk og kvikk når man når en så høy alder. Vi hadde en skikkelig god prat!

Fredag tok jeg ut en feriedag og skal lade batterier til nye utfordringer i neste uke.

God helg!

Hilsen Frank