Godt nytt år!

Så er 2022 snart historie. Året har vært prega av renteoppgang, prisøkning og krig i Europa.

Korona pandemien ble erklært avslutta, men viruset fikk ikke med seg det og spredes fortsatt. I tillegg kommer de gamle klassikerne med influensa og andre virus sykdommer som dessverre har prega slutten av året for mange.

Krigen i Ukraina har ført til rekordstor flyktningtilstrømning til Norge. Vi har tatt mot mer enn 100 hit til Vågan og jeg vil takke alle, både ansatte og frivillige, for måten de er tatt imot på.

2023 står for døren med blanke ark.

Vi vet at selv om vi håper på en snarlig fred i Ukraina så vil krigen fortsette og flyktningstrømmen ikke avta. Vi regner med at vi får omkring 100 nye flyktninger hit også i 2023. Det er mennesker som har forlatt hjem og familier og som trenger vår hjelp til å komme seg på beina igjen. Vi vet også at renter og prisnivå fortsatt vil være høyt, men håper på en reduksjon i løpet av året.

 

2023 blir ett tøft år for mange, men vi skal stå han av! Jeg håper at alle frivillige som i år har gjort en fantastisk innsats kan bidra neste år også!

Takk til alle våre ansatte som bidrar i samfunnet!

Tusen takk til alle frivillige som har bidratt til at våre innbyggere har hatt et godt 2022.

Takk til alle som må jobbe i nyttårshelga. Det dere gjør for oss er fantastisk.

Godt nytt år ønskes til dere alle!

Frank