Bekjemping av fremmede skadelige planter!

Vågan kommune ber innbyggerne om hjelp til kartlegging.

Klikk for stort bildehagelupinSpredning av fremmede arter er betraktet som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Vågan kommune innleder nå et arbeid for å få stoppet denne spredningen her i Lofoten. Fremmede arter er arter som forekommer utenfor sine naturlige utbredelsesområder og spredningspotensial. Her vil det være fokus på Lupin, Tromsøpalmen/bjørnekjeksarter, Sitkagran/Lutzgran, Parkslirekne (slirekneartene), Kjempespringfrø, Rynkerose.

Det er et stort kartleggingsarbeid som vi ønsker hjelp til. Alle kan bidra ved å registrere forekomster på nettsiden: http://www.artsobservasjoner.no/. Logg inn med brukernavn og registrer art, lokalitet og tidspunkt for observasjon. Du kan også ta direkte kontakt med kommunen hvis du ikke har anledning til å registrere funn i artsobservasjoner. Send epost med art, lokalitet og tidspunkt for observasjon til: ingrid.malmquist@vagan.kommune.no

Vågan kommune er bevilget tilskudd til bekjempelse, og observasjoner og registreringer på artsobservasjoner.no vil gjøre det enklere for kommunen å vurdere videre arbeid med bekjemping. Vi trenger din hjelp!

Fakta-ark:
Lupin
Tromsøpalmen/bjørnekjeksarter
Sitkagran/Lutzgran
Parkslirekne (slirekneartene)
Kjempespringfrø
Rynkerose