Bekjemping av fremmede skadelige planter!

Vågan kommune ber innbyggerne om hjelp til kartlegging.

hagelupin - Klikk for stort bildehagelupin Spredning av fremmede arter er betraktet som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Vågan kommune innleder nå et arbeid for å få stoppet denne spredningen her i Lofoten. Fremmede arter er arter som forekommer utenfor sine naturlige utbredelsesområder og spredningspotensial. Her vil det være fokus på Lupin, Tromsøpalmen/bjørnekjeksarter, Sitkagran/Lutzgran, Parkslirekne (slirekneartene), Kjempespringfrø, Rynkerose.

Det er et stort kartleggingsarbeid som vi ønsker hjelp til. Alle kan bidra ved å registrere forekomster på nettsiden: http://www.artsobservasjoner.no/. Logg inn med brukernavn og registrer art, lokalitet og tidspunkt for observasjon. Du kan også ta direkte kontakt med kommunen hvis du ikke har anledning til å registrere funn i artsobservasjoner. Send epost med art, lokalitet og tidspunkt for observasjon til: ingrid.malmquist@vagan.kommune.no

Vågan kommune er bevilget tilskudd til bekjempelse, og observasjoner og registreringer på artsobservasjoner.no vil gjøre det enklere for kommunen å vurdere videre arbeid med bekjemping. Vi trenger din hjelp!

Fakta-ark:
Lupin
Tromsøpalmen/bjørnekjeksarter
Sitkagran/Lutzgran
Parkslirekne (slirekneartene)
Kjempespringfrø
Rynkerose