Kommunedirektør

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Kommunedirektør

Navn: Tommy Stensvik
E-posttommy.stensvik@vagan.kommune.no 
Telefon kontor: 75 42 01 60
Telefon mobil: 90 10 91 45

Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.


Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.