Varsel om skade på vei/gatelys/brøyting/vann/avløp mv

Her kan du varsle om skade på veinettet, manglende gatelys, brøyting, vann og avløp mv: drift.teknisk@vagan.kommune.no