Vannmåler

Vannmålerabonnent 

  • Grunneiere og abonnenter er ansvarlige for vannmåleren. Den skal holdes frostfritt og kontrolleres jevnlig.
  • Når du har vannmåler betaler gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn, multiplisert med vannpris i kr/m³.
  • Hvis man ikke har installert vannmåler vil man bli fakturert på grunnlag av BRA på din bolig.
  • Du betaler for alt vann som strømmer gjennom måleren. Derfor bør du sjekke for lekkasjer i ditt sanitæranlegg med jevne mellomrom.
  • Du sjekker for lekkasjer ved å stenge alle tappesteder, deretter skal måleren stå helt i ro. Selv helt små mengder lekkasje kan gi store utslag over tid. Eksempler er kraner som drypper og toalett som renner.

Vannmåleravlesning

Avlesningskort blir sendt ut via post til abonnentene i desember hvert år.

Når du har mottatt avlesningskortet går du inn på www.leseav.no og registrer vannmålerstanden.

Du kan også melde inn via SMS: 

Send LESEAV ID på måleren og den avleste målerstanden til 1930.

Du får svar på meldingen som kvittering.
Eksempel: "LESEAV 8RSFZB 99999" sendes til 1930

Installasjon av vannmåler

Alle nye vannmålere skal registreres.

Registreringsskjema finner du her.

Viktig informasjon til utførende rørlegger:

Skjema for å registrere vannmåler er en forenklet rørleggermelding som kun er til bruk ved arbeid utført i forbindelse med vannmålerstasjoner.

Vannmåler skal installeres etter bestemmelser gitt i ”Norm for vannmålerinstallasjoner”.

Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal bestå av:

  • Skjema for vannmålerutlevering.
  • Situasjonskart  hvor det markeres hvilket bygg vannmåler er montert i og hvor i bygget vannmåler er montert. Situasjonskartet utleveres sammen med vannmåler.
  • Bildefil (jpg) av installasjonen.

Sluttdokumentasjonen sendes inn til kommunen på e-post til drift.teknisk@vagan.kommune.no  så snart vannmåler er montert, og senest 2 uker etter montering.

Sluttdokumentasjonen kan også sendes per post. Konvolutten skal da merkes med “Vannmåler”.