Tilkobling til offentlig VA-nett

Tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Før utbygging må det sendes inn søknad om sanitærabonnement. Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. Godkjent foretak skal også utføre arbeidet.

Søknadsskjema.
 

Priser for tilknytning til offentlig vann og avløp fra 1. januar 2019:

Vann Avløp
3000,- 3000,-