Tilbakestrømssikring

Hva er tilbakestrømssikring?

For å unngå vannforurensing, skal Vannverket kartlegge gårdsbruk, bedrifter og private stikkledninger som kan utgjøre en hygienisk risiko for vannet. Vannverket skal også gjennomføre tiltak/restriksjoner for å sikre vannet for mot tilbakestrømning av forurenset veske.

Hvilke steder utgjør en risiko?

Under følger en liste med eksempler over steder som kan utgjøre en risiko for vannforurensing:

  • Gartneri og gårdsbruk: slange/kran i/utenfor driftsbygning, automatisk drikkevannsanlegg til dyr, i grisehus, egen vannforsyning til vanning, utnytting av gjødsel/plantevernmidler, vanningsanlegg i drivhus
  • Industri: prosessutstyr/vaskeanlegg, diverse kjemikalier, bensinstasjoner, vaskehaller, sirkulasjonsanlegg for vannbåren varme, kjøleanlegg med eller uten tilsetningsstoffer, anlegg med muligheter for å veksle mellom offentlig og privat vannkilde, inkludert sjøvann
  • Helseinstitusjoner: sykehus, sykehuslaboratorier, sykehjem
  • Laboratorier: mikrobiologiske, kjemiske
  • Næringsmiddelvirksomheter: fiskeforedling, kjøttforedling, bryggerier, barer og restauranter
  • Hotell og svømmehaller: sjøvannsbasseng, offentlig vannforsyning
  • Sprinkleranlegg: med og uten kjemikalier
  • Havnerelatert virksomhet

Nødvendige tiltak

Alle nye vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømning eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder. Det er NS-EN 1717 som legges til grunn og det henvises til Standard abonnementsvilkår, Teknisk bestemmelser pkt.2.4 Sikring mot forurensning. Denne bestemmelsen har også tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende installasjoner.

Montering

All tilbakestrømssikring monteres 0,5-1,5 m over gulv, i rom som ikke kan oversvømmes og som er frostfritt. Den skal ikke monteres i kum. Sammen med sikringsutstyret monteres det avstengningsventiler og evt. sil, som angitt i monteringsanvisningen fra produsenten.

Funksjonskontroll Tilbakeslagssikring (3-5) skal kontrolleres årlig. Se instruksjon fra leverandør om dette. Sikringsutstyr av type BA skal kontrolleres annethvert år med spesialutstyr. Kontakt leverandøren for instruksjoner.

Nye bygninger: del vannforsyningen i to linjer. I fabrikker, avløpsrenseanlegg o.l. deles vanntilførselen opp én linje til håndvasker, garderober, spiserom osv., og én linje til alt prosessutstyr og spyleslanger (brannslanger). Sikring mot tilbakestrømning monteres som én felles sikring på linjen for prosessvann.

Rapportering

Godkjent rørlegger/installatør har ansvar for å rapportere installasjonen med serviceavtale hvis nødvendig til Teknisk Drift - Vann og avløp.

Kontakt

Teknisk Drift
E-post

Tlf
75420179 / 75420128