Parkeringsordning i Vågan kommune

I sentrum kan du parkere gratis i inntil to timer med bruk av APP (EasyPark eller WayToPark) eller P-automat. Dersom du har behov for en lengre periode kan du betale for påfølgende tid.

Her finner du kommunale parkeringsområder i Svolvær sentrum.

Hvorfor driver vi parkeringskontroll?

For å oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet som mulig er det nødvendig at gatene og parkeringsplassene er regulert.

Trafikksikkerhet

Skilter og håndheving av disse bidrar til flyt i trafikken og begrensning av farlige situasjoner og uhell.

Tilgjengelighet

Vågan kommune ønsker å være tilgjengelig for flest mulig. Mange biler fører til at parkering er et gode vi må dele på. P-plassene i sentrumskjernene tidsbegrenses for å bidra til sirkulasjon og tilgjengelighet til plassene.

Framkommelighet

Vi mener det er en viktig oppgave at alle trafikanter skal komme fram. Det gjelder både personbiler, varetransport, nyttekjøretøy og kollektivtransport. Et spesielt fokus har utrykningskjøretøy (ambulanse, brann og politi).

Førers plikter

 • Fører har undersøkelsesplikt
 • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting
 • På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering
 • På reserverte plasser må gyldig p-tillatelse ligge godt synlig for kontroll
 • Evt. billett/p-kort må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted
 • Ved registrering/betaling med EasyPark eller WayToPark må kjøretøyets kjennemerke være registrert elektronisk før føreren forlater kjøretøyet

Korttidsparkering

Maks 2 timer avgiftsfri korttidsparkering med bruk av APP eller P-automat.

Korttidsparkeringen gjelder i tidsrommet 08:00 – 22:00 på hverdager og 08:00 – 18:00 på lørdager.

Korttidsparkeringen gjelder innenfor skiltet parkeringssone og alle offentlige parkeringsplasser. Parkering utenfor merkede plasser er ikke tillatt.

Fartsgrensen er 30 km/t innenfor parkeringssonen.

Langtidsparkering

De som har behov for å parkere i mer enn to timer gratis må benytte plasser utenfor sentrum. Det er fortsatt mange parkeringsplasser utenfor sentrumsområdene som kan benyttes.

Parkeringsavgift for Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær:

 • Timeparkering ut over 2 gratis timer kr. 20,- pr. time
 • Dagparkering kr. 10,- pr dag (07:00-17:00 man-lør) – Meieritomta i Svolvær
 • HC-parkering er gratis på oppmerkede plasser
 • El-biler er gratis på oppmerkede plasser ved ladepunkter, ladeavgift betales ved lading
 • Bobilparkering settes til kr. 200,- pr. døgn med tømming og vann. Ladeavgift betales ved lading
 • Nattparkering for turistbusser settes til kr. 300,- pr. døgn på anviste plasser

Parkeringskort for beboere og næringsdrivende
 

Hvordan bruke APP?

Du kan registrere/betale for parkering med mobil på alle våre parkeringsplasser som er merket med sonenummer (Fungerer på Android og iPhone). Alt du trenger å gjøre er å laste ned parkerings-appen (EasyPark eller WayToPark), og registrere deg som bruker.

Fordeler med APP:

 • Du betaler kun den reelle avgiftstakst, uten tilleggsutgifter
 • Du betaler kun for den tiden du faktisk parkerer
 • Du kan både stoppe og forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen
 • Du får beskjed når p-tiden nærmer seg utløp
 • Du kan legge inn flere biler (reg.nummer) og enkelt bytte mellom disse

Som ved vanlig parkering, må du med betaling via APP selv følge med på skiltene der du parkerer.

Hvor finner du APP?

Last ned appen til din mobil, registrer brukerkonto og et kredittkort. Appen hjelper deg gjennom prosessen, steg for steg.

App Store (Apple iOS)

Google Play (Android)
 

Viktig info

Det er opp til deg som bruker å sørge for at registreringsnummer og sonenummer stemmer. Feil på disse kan medføre ileggelse.

Ileggelse – To typer ileggelse:

Parkeringsgebyr

Kr 900,-   Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.

For eksempel parkering på fortau, nærmere enn 5 m til gangfelt og vegkryss.

Kontrollsanksjon kr 300,-, 600,- eller 900,-

Kr 300,-   Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering.

For eksempel ikke angi tidspunktet for når du parkerte, ikke registrert parkering i APP eller hentet gratis parkeringskvittering på automat.

Kr 600,-   Dersom du bryter andre vilkår

For eksempel står parkert lengre enn oppgitt tid, manglende betaling, parkerer på reservert plass (utrykningskjøretøy osv) eller utenfor oppmerking.

Kr 900,-   Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede (HC-plass).
 

Klage på ileggelse


Inntauing

Fjerning av motorvogn, se § 38 i Parkeringsforskriften  

Lurer du på noe?

Kontakt oss:
telefon 75 42 01 74 eller 90 26 26 19 (mandag - fredag 08:00 – 15:00)
e-post: parkering@vagan.kommune.no .

Kontakt

Teknisk drift - Parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 902 62 619

(mandag - fredag 0800-1500)