Gravemelding

Det er gravemeldingsplikt i hele Vågan kommune, det vil si at alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse.

Du finner Vågan kommunes retningslinjer for gravemelding her (PDF, 123 kB).

Godkjenning i form av påskrift på søknad om graving (gravemelding) skal foreligge før gravearbeide kan starte.

  1. Utarbeid situasjonskart hvor graveområdet er markert. Dette skal legges ved søknaden.
  2. For vann/avløp/gatelys og kabel-tv skal det søkes til Vågan kommune med vedlagt kart med skravert gravefelt. Skjema for gravemelding finner du her.
  3. Geomatikk AS utfører en landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av en rekke ledningseiere, som blant annet el-kabler, fiberkabler og telefonkabler. For disse ledningseierne kan man søke elektronisk via kundeportalen gravemelding.no

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00