Parkeringskort

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i Vågan kommune kan kjøpe parkeringskort. Dette behovsprøves i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr §7.

Firma med forretningsadresse i Vågan kommune kan tildeles parkeringskort.

Beboerkort

For å kunne søke om parkeringskort må du oppfylle følgende kriterier:

  • Som søker må du være registrert i folkeregisteret med adresse i Vågan kommune. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil.
  • Er du student eller pendler må du legge frem bekreftelse på husleieforhold i Vågan kommune. Studenter må legge frem studentbevis.

Næringsdrivende

Firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i Vågan kommune. Bilen må være registrert på firmaet. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma.

Hvor kan kortet benyttes?

Parkeringskort gjelder alle kommunale parkeringsarealer med vilkår - avgiftsbelagte plasser.

På parkeringsområder med parkeringsregulerende tiltak kan parkeringskortet ikke benyttes. Eksempel: Parkeringsområder med tidsbegrensning (f.eks. "maks. 1 time") - gateparkering.

Når er tillatelsen gyldig?

Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringskort. Parkeringskortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til i søknaden.

Misbruk

Gir du uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og søknad blir avvist.

Om søknadsprosessen

Skal du søke om parkeringskort benytter du elektroniske skjema: Parkeringskort


Vi behandler søknadene fortløpende . Når søknaden er godkjent sender vi deg link til betalingsløsning, og parkeringskortet er gyldig så snart det er betalt. Kortet knyttes til bilens kjennemerke.

Priser

 

Måned

Halvår

Helår

Beboere

200,-

1.100,-

2.000,-

Næringsliv *)

200,-

1.100,-

2.000,-

*) For næringslivskort, er prisene eksklusiv mva.