Om tjenesten

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, parkeringsplasser og parker. I tillegg har vi ansvaret for renovasjon langs veger og friluftsområder. 

Her kan du varsle om skade på veinettet, manglende gatelys, brøyting, mv: drift.teknisk@vagan.kommune.no 

Kontakt

Teknisk drift
E-post

Vakttelefon 909  80 374 (utenom ordinær arbeidstid)