Problemer med vann eller avløp?

Problemer med vann eller avløp?

Andre problemer med vann eller avløp

Kontakt teknisk drift dersom du opplever

  • vannlekkasjer
  • brudd på vannledning
  • tett avløpsledning
  • tilbakeslag i avløpsnettet
  • vesentlige endringer i vanntrykket
Tilkobling til avløpsnett

Ring Teknisk Drift – Vann og avløp for mer opplysninger vedrørende dette.

Skade på kommunens avløpsnett

Ved skader på din bygning eller eiendom som skyldes feil på kommunens avløpsnett, skal du alltid melde ifra til Teknisk Drift – Vann og avløp og ditt forsikringsselskap.

Tett avløp

Får du problemer med tett avløp, må du kontakte et privat spylefirma. Kontakt rørlegger ved øvrige driftsproblemer på ditt avløpsanlegg eller private vannanlegg.  

Trenger du mer informasjon om rørleggerarbeid?

Ønsker du nærmere opplysninger om rørleggerarbeid og krav til søknader, kan du kontakte Teknisk Drift – Vann og avløp.

Farlige væsker eller stoffer i avløpet

Hvis skadelige eller farlige stoffer, væsker eller gasser havner i avløpsnettet, må du varsle kommunen umiddelbart.

Kontakt

Teknisk Drift
E-post

Tlf
75420179 / 75420128

 

Vakttelefon vei, vann og avløp
E-post
Mobil 909 80 374