Midlertidig leie av kommunal grunn

Ønsker du å benytte deg av kommunal grunn (gate/vei, fortau eller parkeringsplass) i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, som stillas, utplassering av container og lignende utstyr?

All bruk av kommunal grunn til slike formål forutsetter avtale med Vågan kommune, og leieavtale må søkes på forhånd. Leieavtalen om bruk av kommunal grunn må være inngått før du kan benytte deg av området du har behov for.


Til søknaden