Gravetillatelse

Det er gravemeldingsplikt i hele Vågan kommune. Det vil si at alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse.

Alle gravehenvendelser for Vågan kommune skal registreres i lofoten.kabelibakken.no.

Når du har registrert gravemeldingen, vil du motta kartlag og generell informasjon om gravemeldingen til den e-postadressen du registrerte. I denne eposten vil det stå informasjon i forhold til behov for påvisning eller andre ting som må hensyntas. 

Her finner du brukerveiledning for kundeportalen, der du kan registrere gravemeldinger til Vågan kommune (PDF, 290 kB).

Geomatikk AS utfører en landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av en rekke ledningseiere, som blant annet el-kabler, fiberkabler og telefonkabler. For disse ledningseierne kan man søke elektronisk via kundeportalen ledningsportalen.no.