Slik betaler du parkeringsgebyr (bot)

Du betaler parkeringsgebyret (parkeringsboten) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen med parkeringsgebyr som er festet på kjøretøyet. HUSK å bruk KID nummer.

Beløp

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner
  • Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) .
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats 660 kroner
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende registrering/betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett eller bruke parkeringsskive/aktivere APP).

Betalingsfrist

Betalingsfrist: 3 uker fra ileggelsesdato

 • Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 %. Du må betale selv om du klager.
 • Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr på 70 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.  

Kontonummer

 • Kontonummer: 4750.50.90388
 • SWIFT/BIC: SNOWN022
 • IBAN: NO4947601890999

Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet ileggelsen.

Kontant betaling

Du kan også betale gebyret i Servicetorget på Rådhuset.

Klage

Her kan du registrere klage på parkeringsgebyr (ileggelser)

Kontakt

Vågan parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 902 62 619

(mandag - fredag 0800-1500)

Gjelder henvendelsen feil, mangel eller skade?
Bruk da vårt feilmeldesystem slik at vi effektivt kan følge opp henvendelsen.
Meld inn feil, mangel eller skade (link)

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 909 80 374