Parkeringsordning i Vågan kommune

For å registrere parkering oppfordrer vi til å benytte EasyPark APP via din smarttelefon eller P-automat på våre parkeringsplasser.

For å registrere parkering i gate/vei med tidsbegrenset parkeringstid (eksempelvis maks 1 time), oppfordrer vi også til bruk av EasyPark APP. Parkeringsskive kan kun benyttes ved tidsbegrenset parkeringstid i gate/vei, gjelder ikke på parkeringsplasser.

Her finner du kommunale parkeringsområder i Svolvær sentrum.

Hvorfor driver vi parkeringskontroll?

For å oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet som mulig er det nødvendig at gatene og parkeringsplassene er regulert.

Trafikksikkerhet

Skilter og håndheving av disse bidrar til flyt i trafikken og begrensning av farlige situasjoner og uhell.

Tilgjengelighet

Vågan kommune ønsker å være tilgjengelig for flest mulig. Mange biler fører til at parkering er et gode vi må dele på. P-plassene i sentrumskjernene tidsbegrenses for å bidra til sirkulasjon og tilgjengelighet til plassene.

Framkommelighet

Vi mener det er en viktig oppgave at alle trafikanter skal komme fram. Det gjelder både personbiler, varetransport, nyttekjøretøy og kollektivtransport. Et spesielt fokus har utrykningskjøretøy (ambulanse, brann og politi).

Førers plikter

 • Fører har undersøkelsesplikt
 • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting
 • På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering
 • På reserverte plasser må gyldig p-tillatelse ligge godt synlig for kontroll
 • Evt. billett/p-kort må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted
 • Ved registrering/betaling med EasyPark eller WayToPark må kjøretøyets kjennemerke være registrert elektronisk før føreren forlater kjøretøyet

Gjesteparkering

Vågan kommune har ingen ordning for gjesteparkering.

Langtidsparkering

De som har behov for å parkere i mer enn noen timer må benytte plasser utenfor sentrum. Eksempelvis i Svolvær ved Våganhallen (Løkthaugveien), Repslagergata ved Shell eller i Storgata 50 (Meieritomta).

Parkeringsavgift i Vågan kommune – kommunale parkeringsarealer:

 • Timeparkering kr. 24,- pr. time
 • For enkelte parkeringsområder er de første 1-2 timer gratis
 • Dagparkering (jobbpendling) kr. 15,- pr dag (07:00-17:00 man-fre) – «Meieritomta», ved Våganhallen og Repslagergt. ved Shell. Parkeringen må være registrert før kl. 09.00 deretter gjelder ordinær timetakst.
 • HC-parkering er gratis på oppmerkede plasser
 • El-biler parkerer foreløpig gratis på alle kommunale parkeringsplasser, unntaket er der det er avtaleparkering (reservert f.eks. beboer) eller tidsbegrensede plasser (skiltet med f.eks. «parkering forbudt over..» eller «maks 1 time»). Ladeavgift betales ved lading på reserverte plasser.
 • På reservert beboerparkering, kjøp tillatelse her
 • Bobilparkering tilbys kun på Engøya ved Henningsvær. Derimot har kommunen rimelig godt tilbud fra private som tilbyr bobilcamp
 • Nattparkering for turistbusser settes til kr. 350,- pr. døgn på anviste plasser

Parkeringskort for beboere og næringsdrivende

Hvordan bruke APP?

Du kan registrere/betale for parkering med mobiltelefon på alle våre parkeringsplasser som er merket med sonenummer (Fungerer på Android og iPhone). Alt du trenger å gjøre er å laste ned parkerings-appen, og registrere deg som bruker.

Fordeler med APP:

 • Du betaler kun den reelle avgiftstakst, uten tilleggsutgifter
 • Du betaler kun for den tiden du faktisk parkerer
 • Du kan både stoppe og forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen
 • Du får beskjed når p-tiden nærmer seg utløp
 • Du kan legge inn flere biler (reg.nummer) og enkelt bytte mellom disse

Som ved vanlig parkering, må du med betaling via APP selv følge med på skiltene der du parkerer.

Hvor finner du APP?

Last ned appen til din mobil, registrer brukerkonto og et kredittkort. Appen hjelper deg gjennom prosessen, steg for steg.

App Store (Apple iOS)

Google Play (Android)
 

Viktig info

Det er opp til deg som bruker å sørge for at registreringsnummer og sonenummer stemmer. Feil på disse medføre ileggelse (bot).

 Bruk av Parkeringsskive 
På tidsbegrensede parkeringssoner (gater) kan du bruke parkeringsskive. Skiven skal plassers godt synlig i bilens frontrute og angir tidspunktet for når du parkerer. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. 

Ileggelse – To typer:

 1. Parkeringsgebyr

  Kr 900,-   Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.

  For eksempel parkering på fortau, nærmere enn 5 m til gangfelt og vegkryss.

 2. Kontrollsanksjon kr 330, 660 eller 990
   

  Kr 330,-   Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering.

  For eksempel ikke angi tidspunktet for når du parkerte, ikke registrert parkering i APP eller hentet gratis parkeringskvittering på automat.


  Kr 660,-   Dersom du bryter andre vilkår.

  For eksempel står parkert lengre enn oppgitt tid, manglende betaling, parkerer på reservert plass (utrykningskjøretøy osv) eller utenfor oppmerking.


  Kr 990,-   Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede (HC-plass).

Klage på ileggelse (bot)

Inntauing

Fjerning av motorvogn, se § 38 i Parkeringsforskriften  

Lurer du på noe?

Kontakt oss:
telefon: 75 42 01 74 eller 90 26 26 19 (mandag - fredag 08:00 – 15:00)
e-post: parkering@vagan.kommune.no

Kontakt

Vågan parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 902 62 619

(mandag - fredag 0800-1500)

Gjelder henvendelsen feil, mangel eller skade?
Bruk da vårt feilmeldesystem slik at vi effektivt kan følge opp henvendelsen.
Meld inn feil, mangel eller skade (link)

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 909 80 374