Parkeringskort

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i Vågan kommune kan kjøpe parkeringskort. Dette behovsprøves i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr §7.

Firma med forretningsadresse i Vågan kommune kan tildeles parkeringskort.

Beboerkort

For å kunne søke om parkeringskort må du oppfylle følgende kriterier:

  • Som søker må du være registrert i folkeregisteret med adresse i Vågan kommune. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil.
  • Er du student eller pendler må du legge frem bekreftelse på husleieforhold i Vågan kommune. Studenter må legge frem studentbevis.

Næringsdrivende

Firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i Vågan kommune. Bilen må være registrert på firmaet. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma.

Hvor kan kortet benyttes?

Parkeringskort gjelder alle kommunale parkeringsarealer med vilkår - avgiftsbelagte plasser.

På parkeringsområder med parkeringsregulerende tiltak kan parkeringskortet ikke benyttes. Eksempel: Parkeringsområder med tidsbegrensning (f.eks. "maks. 1 time") - gateparkering.

Når er tillatelsen gyldig?

Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringskort. Parkeringskortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til i søknaden.

Misbruk

Gir du uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og søknad blir avvist.

Om søknadsprosessen

Skal du søke om parkeringskort benytter du elektroniske skjema: Parkeringskort

Vi behandler søknadene fortløpende . Når søknaden er godkjent sender vi deg link til betalingsløsning, og parkeringskortet er gyldig så snart det er betalt. Kortet knyttes til bilens kjennemerke.

Avgifter parkeringskort for beboere og næringsliv

Avgifter parkeringskort for beboere og næringsliv
Gruppe Avgift pr. mnd Avvift pr. halvår Avgift pr. år
Beboere 300 1 300 2 400
Næringsliv *) 300 1 500 2 800

*) For næringslivskort, er prisene ink. mva.

Kontakt

Vågan parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 902 62 619

(mandag - fredag 0800-1500)

Gjelder henvendelsen feil, mangel eller skade?
Bruk da vårt feilmeldesystem slik at vi effektivt kan følge opp henvendelsen.
Meld inn feil, mangel eller skade (link)

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 909 80 374