Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr (bot)

Hvilke plikter har du som bilfører? 

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Du har også streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet. Det er ingen grunn til å klage hvis du ikke forsto skiltet eller trodde bilen var lovlig parkert.  

Dersom du mener det er grunn til å klage:Illustrasjon 

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda. Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Send inn klage

Her kan du registrere klage på ileggelse

Kontakt

Vågan parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 902 62 619

(mandag - fredag 0800-1500)

Gjelder henvendelsen feil, mangel eller skade?
Bruk da vårt feilmeldesystem slik at vi effektivt kan følge opp henvendelsen.
Meld inn feil, mangel eller skade (link)

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 909 80 374