Feil eller mangler på parkeringsplasser

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale parkeringsplasser, samt noen private parkeringsanlegg. 

Melding om feil og mangler på kommunale parkeringsplasser (skilting, automater, merking mv.) kan meldes inn via vårt fdv-system.

Vennligst spesifiser hvilket område det er snakk om i beskrivelsesfeltet, slik at vi enkelt og effektivt kan håndtere din henvendelse.

Legger du inn din e-postadresse vil du motta melding fra oss når din henvendelse er behandlet og eventuelle avvik lukket.

Meldinger/avvik som meldes inn via telefon eller e-post vil bli håndtert, men ikke besvart når avviket er lukket. 

Meld feil eller mangel

Klage på kontrollsanksjoner og ileggelser skal ikke meldes inn via denne linken.

Klage registreres her:
Klage på kontrollsanksjon og ileggelse