Kommunale veier, inkl. brøyting

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, som inkluderer brøyting av snø om vinteren, kosting om sommeren (bygater), skoging, kantslått og avfallshåndtering langs kommunal veg.

Melding om feil og mangler på og ved kommunal vei kan meldes inn via vårt fdv-system.

Vennligst spesifiser hvilket område det er snakk om, slik at vi enkelt og effektivt kan håndtere din henvendelse. Helst gateadresse eller gnr/bnr. 

Legger du inn din e-postadresse vil du motta melding fra oss når din henvendelse er behandlet og eventuelle avvik lukket.

Meldinger/avvik som meldes inn via telefon eller e-post vil bli håndtert, men ikke besvart når avviket er lukket. 

Meld feil eller mangel

Kontakt

Driftsavdelingen
E-post
Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 90 98 03 74