Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten er en avdeling i VIO (Vågan innvandrer- og opplæringssenter)

Hovedoppgave er å bosette flyktninger og bidra til at de klarer å etablerer en selvstendig tilværelse i kommunen vår. 

Dette innebærer at innvandrertjenesten har ansvar for:

  • Forberedelse til og bosetting av flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsetninger.
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoler, arbeidslivet og andre aktuelle etater.
  • Oppfølging av bosatte flyktninger i forbindelse med boliger, lokalsamfunn og integrering.
  • Rådgiving og oppfølging av flyktninger i tilknytning til utdanning, arbeid og andre tiltak.
  • Tolketjeneste.

Innvandrertjenesten tilbyr også bistand til innvandrere generelt, spesielt i forbindelse med rådgivning om skole og arbeid, og de kan også være behjelpelig med tolketjeneste.  

Innvandertjenesten samarbeider med en rekke kolmmunale og andre offentlige tjenester samt arbeidslivsaktører og foreningsliv for å oppnå en best mulig integrering av flyktninger og innvandrere i Vågan kommune. 

Du finner oss i Sentrumsbygget i Svolvær, 2.etg.

Kontakt

Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO)

Tlf 75420256 / 75420260

Besøksadresse
Sentrumsgården, 2 etg.

Postadresse
Rådhuset
8305 Svolvær