Vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom

Vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom og risiko for alvorlig forløp av covid-19 i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det altså ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.
 

I rapporten ‘Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020’, var forslaget om å skjerme enkelte barn formulert som følger: «Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og det kan derfor være barn og unge som bør unngå oppmøte i barnehage eller skole for å minske smitterisiko. Hvilke barn dette gjelder, bør avklares i samråd mellom barnas foresatte og behandlende lege.»

Se hele dokumentet m bakgrunnsinformasjon her (PDF, 817 kB).

.

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.