Til reiselivsaktører og vertskap for airbnb og annen privat utleie

Skjerpede tiltak vedrørende karantene for besøkende og fastboende i Vågan

  1. Karantenetiltak er skjerpet nasjonalt til også å gjelde besøkende som har oppholdt seg på Island og i Danmark – dette i tillegg til alle som har oppholdt seg i land utenfor Norden f.o.m 27 februar.

Se vedtak her:           

  1. Alle kommuner i Lofoten og Vesterålen innfører nå karanteneregler for tilreisende og fastboende som har oppholdt seg i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold, Telemark Rogaland, Vestland og Agder f.o.m 10.mars.  Disse områdene har nå et høyere antall smittede per innbyggere enn Italia.  Vedtak

Dette vil etter alt å dømme gjelde flere av deres gjester og eventuelt også medarbeidere.

Kartlegging og god informasjon til gjestene er vesentlig i denne fasen.

  1. Vi ber derfor om at at alle gjester og nye ankomster fyller ut følgende skjema: gjester og besøkende i Vågan  / Registration guests an visitors in Vågan
  1. Videre ber vi om at følgende informasjon distribueres til gjester som omfattes av karantenebestemmelser. Dette gjelder også gjester som leier hos private verter som airbnb:
  1. Regjeringen varsler utvidet grensekontroll og stenging av lufthavner fra mandag kl 08.  I den forbindelse antar vi at enkelte gjester i karantene ønsker å dra hjem før dette inntrer. Merk at gjester i karantene ikke under noen omstendighet skal benytte offentlig transport for eventuell hjemreise (rutefly, buss, hurtigrute, hurtigbåt, ferge mm)

 

  1.  Dersom gjester krysser JA på symptomer på smitte skal disse umiddelbart i isolasjon på sine respektive rom. Helsemyndigheter skal ikke kontaktes før symptomer blir så plagsomme at helsehjelp anses som nødvendig – Legevakt tlf: 116 117

For øvrige besøkende fra landene og regioner innelands  som er omfattet av karantenebestemmelser gjelder «hjemmekarantene» på overnattingssted jmfr tidligere utsendt informasjon om karantene.  

Se også kommunens samleside vedrørende corona for oppdatert informasjon

Ved spørsmål vedrørende reiseliv og korona, kontakt varaordfører Lena Hamnes i kommunens kriseledelse  mob +47 92688546