Stenging av rådhuset

Rådhuset har stengt for besøkende fra mandag 16.03.20 klokken 08.00. All kontakt til personer som jobber på rådhuset skal foregå via telefon og/eller mail. Den enkelte saksbehandler kan i unntakstilfeller avtale personlig kontakt når dette er strengt nødvendig.