Pressemelding fra kommuneoverlegen 14.03.20

Som kjent har lofoten enda ikke påvist noen personer med smitte av koronavirus. For å begrense muligheten for at Vågan kommune skal få smittede har kommuneoverlegen i samråd med kriseledelsen og kommunene i Lofoten og Vesterålen gjort følgende vedtak 

Til pressen 

 

Vedtak: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i de undertegnende kommuner lørdag 14.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd: 

1) alle som ankommer regionen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. 

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon. 

3) Vedtaket gjelder per 14.03.20 følgende området: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området. 

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med10.mars. 

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.  

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.  

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjon av samfunnskritiske funksjoner (se lenke) gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 14.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet. 

Mange vil nå lure på hva de skal gjøre. Det har kriseledelsen og kommuneoverlegene stor forståelse for. I korte trekk er det slik at om du har vært i områdene som er beskrevet skal du holde deg hjemme eventuelt ute uten å være i nærkontakt med andre. Hvis du skulle ha/ få symptomer på koronavirus- altså hoste, feber og kortpusthet etter å ha vært på reise i nevnte områder i Norge eller i land utenfor Norden skal man isolere seg fra andre til 7 dager etter at man er kvitt symptomene. Alle som er helsepersonell og er syke med nevnte symptomer skal testes. Ved negativ prøve kan man gå tilbake på jobb. Ved positiv prøve skal helsepersonell være isolert til 2 negative prøver er avlagt. 

Reiselivet er i dag hardt belastet og har fått ansvar for veldig mange tilreisende som må være i karantene. Det er kun de som kan skaffe seg transport hjem uten å bruke offentlig transport som kan reise hjem. Det er ikke tillatt å reise andre steder. Det forventes at de som er i karantene på et hotell eller annet kommersielt overnattingssted må betale for seg og kreve kostnadene dekket av sitt respektive forsikringsselskap. 

En del hoteller og andre overnattingssteder har tilrettelagt for at tilreisende kan få gjennomføre sin karantene der. Det syns Vågan kommune er prisverdig og veldig generøst. 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Håkon Juul 

kommuneoverlege