Informasjon fra Vågan kommune til bedrifter i Vågan med sesongarbeidstakere fra utlandet.

Situasjonen med koronaviruset har endret seg veldig raskt. Regjeringen har varslet at de senere i dag vil innføre tiltak som er de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid.

Kriseledelsen i kommunen jobber intenst med situasjonen under ledelse av ordfører. Dere bør også selv følge med på offisiell informasjon i mediene, nettsidene til Vågan kommune og Folkehelseinstituttet.

Hele Italia er definert som område med utbredt smittespredning. Foreløpig har det ikke vært utbredt spredning i Litauen og Polen, men dette endres nå svært fort. Oppdatert oversikt over områder med utbredt smittespredning finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

 

Vågan kommunes kriseledelse vil oppfordre fiskeribedriftene til følgende:

  1. Alle eventuelle planlagte reiser til og besøk fra Italia eller andre områder med vedvarende smittespredning må selvsagt utsettes.
  2. Hold oversikt over alle arbeidstakere på en elektronisk liste som minst inneholder fullt navn, fødselsdato og telefonnummer.
  3. Vurder nøye om det er nødvendig å ta personer fra utlandet til Vågan.
  4. Dersom dere tilbyr bopel til arbeidstakere bør dere forsikre dere om at det finnes gode muligheter for håndvask med såpe.
  5. Sikre godt renhold, både i bedriftens lokaler og bopeler til arbeidstakere, spesielt på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og kontaktpunkter som for eksempel dørklinker.
  6. Respekter nøye alle eventuelle bestemmelser om karantene og isolasjon.
  7. Vurder nødvendigheten av tjenestereiser for ansatte, spesielt til utlandet.
  8. Sørg for at også alle arbeidstakere, spesielt de utenlandske er orientert om situasjonen.

På vegne av den kommunale kriseledelsen i Vågan kommune

 

Jan Håkon Juul

Kommuneoverlege