Info til reiselivsaktører vedr turister og karantene

Denne informasjonen er mest relevant for de av dere som driver med utleie og har utenlandske gjester.  Informasjonen kan også være relevant for andre leverandører til reiselivsindustrien.

Som dere er kjent med gjennom media, våre nettsider, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil turister som har oppholdt seg utenfor Norden f.o.m 27/2 settes i 14. dagers karantene "hjemme" om de kommer til oss.

Hjemme i dette tilfellet er det stedet de har bestilt overnatting.

Helseministeren sa på pressekonferanse i går at turister uten symptomer vil bli forsøkt returnert. Vågan Kommune har p.t ikke fått klarlagt fra overordnede myndigheter hvordan dette er tenkt organisert da offentlig transport ikke skal benyttes, jmfr karanteneregler. Det jobbes aktivt med å hindre at flere reisende fra land utenfor Norden ankommer landet og vår region.

Karantene kan både være vanskelig å informere om og å håndheve, men deres og vår rolle er i gi så god informasjon som vi kan.

Flere av dere vil oppleve å være ufrivillige verter i en periode fremover i håndhevelsen av myndighetenes karanteneregler. 

Dere vil også oppleve at noen vil ønske å forlate anlegget og prøve å ta seg hjem i karanteneperioden.  

Lovbrudd som dette kan bare påpekes av dere og så må den enkelte turist ta sine egne valg og de konsekvenser dette måtte medføre. 

Det er kun politiet som har hjemmel til tvangsbruk.

Det er imidlertid viktig at de som blir boende i karantene får god oppfølging, også fordi vi i fremtiden skal ha rykte på oss som gjestfrie Lofotværinger. Vi skal leve av denne næringa også etter at dette er over.

Hva er så karantene?

For gjester uten symptomer betyr ikke dette full isolasjon, da disse gjestene IKKE er definert å HA smitte. Hjemmekarantene  både for turister og fastboende er å være på bopel (overnattingssted) og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med, som et smitteforebyggende tiltak. Dette omfatter:

·   Ikke reise til annet sted i Norge

·   ikke ta offentlig transport

·   unngå andre steder der man lett kommer nær andre 

·   unngå nær kontakt med andre

Dette betyr at turistene som havner i karantene fortsatt kan gå på fjellet, dra ut å fiske og ta seg en kjøretur, hvis de ellers holder god avstand og unngår nærkontakt med andre.

Så lenge smitte ikke er konstatert vil de som jobber på overnattingsstedet ikke bli omfattet av karantenen.

Så lenge annet ikke er gjort gjeldende fra myndigheter er rådet at gjester betaler for seg på vanlig måte, og så må deres reiseforsikringer eventuelt trå inn.

Her er lenker til mer informasjon fra kommunen noe på engelsk

Vedtak i Helsedirektoratt etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden

Informasjon til gjester (engelsk)

Se også Vågan kommunes samleside om coronavirus.

Ved spørsmål vedrørende reiseliv og korona, kontakt varaordfører Lena Hamnes i kommunens kriseledelse 
mob +47 92688546