Ikke ring om pneumokokkvaksine

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokkvaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vågan kommune.

Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.
-Det er mange som ringer legekontorene om denne vaksinen, og vi må be om at pasientene ikke tar kontakt om dette. Vi skal sørge for god informasjon utad så snart ny forsyning av vaksinen kommer, sier kommuneoverlege Jan-Håkon Juul.

Det er ikke bekreftet en leveringsdato for ny vaksine, og man vet ikke når det er realistisk å forvente ny levering ut over at Folkehelseinstituttet antar mai som sannsynlig leveringsmåned.

-I forbindelse med covid-19 utbruddet ble anbefalingene tydeligere kommunisert, for å forebygge sekundærinfeksjoner med pneumokokker og for å redusere antall personer som krever avansert sykehusbehandling i en periode der helsetjenesten allerede er under et stort press. Responsen har vært langt større enn forventet og vi er nå i en situasjon med begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, skriver Folkehelseinstituttet.

Resterende Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  • Hivinfeksjon / AIDS
  • Stamcelletransplantasjon
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon