Helsesykepleiertjenesten - kontakttelefoner i forbindelse med COVID-19

📢 📢 📢

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU) gjenoppretter normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Innkallinger sendes fortløpende til de det gjelder.

⚠️ Smittevernhensyn: Hjemmebesøk av helsesykepleier og jordmor erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner. Gravide, barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon, til skolehelsetjenesten eller på HFU. Det kan gjennomføres konsultasjon på tlf. eller video. Gravide kommer uten partner. Barn følges av en foresatt, og uten søsken. Det innkalles færrest mulig til samme tid for å begrense antall personer på venterommet. Kontaktflater/utstyr rengjøres mellom hver bruker. Leker er fjernet.

☎️ I forbindelse med koronasituasjonen er åpningstiden på Familieenhetens tlf. 75 42 03 80 endret til kl. 09-15

📞 For kontakt med helsesykepleier på helsestasjonen, Anna eller Anita, ring 75 42 03 80

📞 For kontakt med jordmor, Torunn, ring 75 42 03 85

📲 For tiden er det ingen fast helsesykepleier ved Svolvær skole, men ring eller send SMS til skolehelsetjenesten på dette mobilnr. 468 58 970

📲 Barn/foreldre ved Kabelvåg barne - og ungdomsskole, Henningsvær skole og Skrova oppvekstsenter kan ringe eller sende SMS til Hilde 468 58 970

📲 Barn/foreldre ved Laukvik oppvekstsenter, Ørsnes privatskole, Gimsøy oppvekstsenter, Strauman oppvekstsenter og Digermulen oppvekstsenter kan ringe eller sende SMS til Hege 478 10 202

📲 Barn/foreldre ved Laupstad oppvekstsenter og Aust-Lofoten vgs kan ringe eller sende SMS til Elizabeth 959 44 725

Vi kan fortsatt ikke ha drop-in-tilbud på HFU, men ring 75 42 03 80 for å bestille time så gjør vi en avtale. Telefonen 09-15.

Velkommen til oss 😊