Fylkesmannen: Nye tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset

Skoler og barnehager stenges, forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet at en rekke strenge tiltak skal gjennomføres nasjonalt, herunder å stenge alle barnehager og skoler.

Noe virksomhet må opprettholdes for å ivareta foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Se lenke for hvem dette omfatter, og for mer informasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Også en rekke andre funksjoner besluttet stengt:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND