Siste nytt og logg for lokal informasjon og vedtak

Her kommer fortløpende og oppdatert informasjon fra Vågan kommune og kommuneoverlegen om beslutninger som er tatt lokalt angående koronaviruset (COVID-19). Informasjon eller nye vedtak med nyere dato erstatter tidligere vedtak. 

SISTE NYTT FRA KOMMUNEN: 

29.09.20 - Koronatelefonen legges ned inntil videre.

16.09.20 - Når skal barn være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19

28.08.20 - Bestilling av koronates

17.08.20 - Informasjon ang. Krisesenteret Vesterålen og COVID-19 

11.08.20 - Nye testkriterier for covid-19

25.06.20 - Smittevernplan fra 16.06.20 for kirkene i Vågan (PDF, 893 kB)

25.06.20 - Smitteveileder - Bransjestandard for Den norske kirke (PDF, 2 MB)

19.05.20 - Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske naturbaserte opplevelsesbedrifter (PDF, 9 MB)

18.05.20 - Oppdatert veileder for reiselivsbedrifter I Lofoten og Vesterålen sommer 2020 (PDF, 242 kB)

15.05.20 - Vågan Kommunes Pandemifond

09.05.20 - Gladmelding. Endelig kan alle få komme tilbake til skolen.

06.05.20 - Veileder for reiselivsbedrifter I Lofoten og Vesterålen sommer 2020

28.04.20 - Innspillsmøte reiseliv/næringsliv før høysesongen, torsdag 30/04 kl. 10:00

27.04.20 - Kan du tenke deg en telefonvenn?

23.04.20 - Helsesykepleiertjenesten - kontakttelefoner i forbindelse med COVID-19

23.04.20 - Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

20.04.20 - Kompensasjonsordning.no

20.04.20 - Hjelpetelefon for næringsliv i koronakrise

17.04.20 - Informasjon om Nav og Korona, oppdatert 17.04.2020

15.04.20 - Vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom og risiko for alvorlig forløp av covid-19

07.04.20 - Informasjon relatert til arbeid og næringsliv i Vågan, Beredskapsgruppe

06.04.20 - Vedtak etter smittevernloven 4-1 (PDF, 113 kB)

03.04.20 - Informasjon om Nav og Korona, oppdatert 03.04.2020

30.03.20 - Vedtak i Vågan kommunestyre 30.03.2020 ang forebygging koronas

26.03.20 - Informasjon om NAV og Korona

24.03.20 - Mental helse oppretter hjelpetelefon

24.03.20 - Kjør din selvtest her : koronasjekk.no

24.03.20 - Flytskjema - Covid-19 testing (PDF, 192 kB)

23.03.20 - Hjertetelefonen for barn, ungdom og foreldre i Vågan

23.03.20 - Osan legesenter

22.03.20 - Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Vågan  (PDF, 124 kB)

21.03.20 - Helsestasjonen og Koronasituasjonen

18.03.20 - Hilsen

18.03.20 - Beskjed til personer i karantene

17.03.20 - Ønske om bistand fra frivillige lag og foreninger / frivillige i forbindelse med Koronautbruddet.

17.03.20 - Korona-informasjon på polsk  (PDF, 158 kB)

17.03.20 - Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Vågan kommune - Cruiseturister (PDF, 77 kB)

16.03.20 - Informasjon på arabisk (PDF, 107 kB)

15.03.20 - Stenging av rådhuset

15.03.20 - Information to tourists and guests in quarantine - what to DO and NOT to do

15.03.20 - Information to guests in quarantine (PDF, 436 kB)

14.03.20 - Vedtak smittebegrensning kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen (PDF, 71 kB)

14.03.20 - New restrictions for travelers to Vesterålen and Lofoten

14.03.20 - Registration of visitors and guests in Vågan (PDF, 525 kB)

14.03.20 - Skjema for gjester og besøkende i Vågan  (PDF, 527 kB)

14.03.20 - Pressemelding fra kommuneoverlegen

14.03.20 - Forebygging av koronasmitte i forbindelse med arrangementer og folkeansamlinger (PDF, 88 kB)

14.03.20 - Tiltak om Criusetrafikk og lignende (PDF, 79 kB)

13.03.20 - Info til reiselivsaktører vedr turister og karantene

13.03.20 - Turisme og reiseliv

13.03.20 - Informasjon som kan gis til reisende

13.03.20 - Hvem skal testes covid-19

12.03.20 - Hva betyr hjemmekarantene ?

12.03.20 - Informasjon fra Vågan kommune til bedrifter i Vågan med sesongarbeidstakere fra utlandet.

12.03.20 - Nye og strenge tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset

12.03.20 - Gjennomfør en egenvurdering om Coronasmitte  (PDF, 93 kB) (Bruk dette skjema til å vurdere din egen situasjon)

11.03.20 - Ikke ring om pneumokokkvaksine

11.03.20 - Påbud og råd ved arrangementer og samlinger

08.03.20 - Koronaråd til Vågans befolkning

Vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom og risiko for alvorlig forløp av covid-19 i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det altså ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.
 

I forbindelse med Koronasmitten som nå sprer seg i Norge og resten av verden, ønsker Vågan kommune å komme i kontakt med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner i vår egen kommune som er villige til å bidra med ulike oppgaver i tiden fremover.

Rådhuset har stengt for besøkende fra mandag 16.03.20 klokken 08.00. All kontakt til personer som jobber på rådhuset skal foregå via telefon og/eller mail. Den enkelte saksbehandler kan i unntakstilfeller avtale personlig kontakt når dette er strengt nødvendig.

Skjerpede tiltak vedrørende karantene for besøkende og fastboende i Vågan

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.