Kommunal beredskapsgruppe næringsliv og frivillighet

I kommunestyresak 32/20 er det nedsatt en beredskapsgruppe for næringslivet og frivilligheten.

Det nedsettes en beredskapsgruppe for næringslivet som blant annet skal kartlegge hvordan næringsliv og frivillighet i Vågan Kommune rammes av tiltak for å begrense spredning av koronavirus. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå.

Gruppen skal også jobbe opp mot relevante aktører og beslutningstakere om tiltak for å avhjelpe situasjonen og unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Vågan Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler disse:

· Kommunedirektør: Tommy Stensvik

· Næringssjef: Alf Kenneth Johansen

· Varaordfører: Lena Hamnes

· Leder NAV Svolvær : Gunn Varberg

· Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand

· Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyer

Frivillige lag og foreninger som ønsker å løfte en aktuell problemstilling/ønsket tiltak til kommunen-som kommunen bør ta stilling til, kan sende denne til Leder Vågan frivilligsentral som videresender/sender inn samlet til beredskapsgruppa. Det er viktig at dette er så konkret som mulig.

E-post sendes til: Roger.olsen@vagan.kommune.no

Støtteordning Sparebanken1 Nord-Norge

Sparebanken1 Nord-Norge har utlyst en tilskuddspott til Koronatiltak;
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/kundeservice/bestill/dugnad-lag-forening.html

Den nordnorske dugnaden kan hjelpe noen som trenger det akkurat nå.

Samfunnsløftet kan være med å dekke kostnader i tilknytning til dugnader dere gjør etter avtale med kommunen - for de i lokalsamfunnet som er i karantene eller på andre måter trenger hjelp. Husk på at dugnaden fortsatt må følge helsemyndighetenes råd og pålegg om avstand og karantener.

Andre støtteordninger (med nærliggende frist – listen blir oppdatert/er ikke utfyllende)

Ved behov for veiledning rundt tilskuddsordninger ta kontakt med Leder Vågan frivilligsentral/søkolog. Mobil 90216170.

Flere av fylkets tilskuddsordninger har frist 1.juni eller til høsten.
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/

Kommunens tilskuddsordninger til frivilligheten satses på å utlyses samlet/med samme frist senere i år.

Kontakt

Ved mistanke om koronasmitte: Legevakt : 📞116117

Barneverntjenesten:

Dagvakt fra kl. 1000-1400: 📞75 42 03 80
Beredskapsvakt fra kl. 15.30-08.00: 📞48 04 04 29

Alarmtelefonen for barn og unge telefon 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.