Vågan kommune og koronaviruset (COVID-19)

 

 

Informasjon om korona

Registreringsskjema for ønske om COVID-19 vaksinering

Vi har nå fått på plass et elektronisk skjema for registrering av ønske om Covid 19 vaksinering. Alle kan registrere seg, og du må krysse av for hvilken kategori du tilhører. Du kan også registrere for andre. Kommunen vil tilby folk time etter hvert som vi får beskjed om antall doser vi får og tidspunkt for disse. Du vil få to tidspunkt for oppmøte fordi du skal ha dose en og to med et bestemt tidsrom mellom. Det vil IKKE være drop-in.

Tidspunkt for oppmøte får du på SMS

Trykk her for registrering av ønske om Covid-19 vaksinering

Stans i alle direkte flyvninger fra Storbritannia og testing av alle som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene

Regjeringen besluttet mandag 20. desember at alle direkteflygninger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, fra mandag 21. desember, men kan bli forlenget. Samtidig strammes det inn på flere tiltak overfor alle reisende fra Storbritannia til og med 10. januar 2021.

Orientering om tiltakene:

 1. Endringer i kongelig resolusjon (PDF, 119 kB)
 2. Forskriftsendring om stans av flygninger fra Storbritannia etter smittevernloven § 4-3 og delegasjon av Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 for å iverksette tiltak for å hindre spredning av ny virusvariant identifisert i Storbritannia til Helse- og omsorgsdepartementet (PDF, 27 kB)​​​​​​​

Åpningstider teststasjonen for COVID-19

Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag fra klokken 13. 

Bestilling av test for Covid 19

Vi har nå fått på plass et elektronisk skjema for bestilling av test for Covid 19, på kommunens nettside. Etter at du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet enten samme dag eller neste virkedag. Du kan få en sms med oppmøtetidspunkt på teststasjonen i Storgata, eller du vil bli oppringt for nærmere opplysninger, råd og veiledning av personalet

Følg linken for bestilling av test for Covid 19

Testing for COVID-19

Personer som ønsker å bli testet for koronavirus skal benytte vårt digitale meldeskjema for bestilling av test for Covid 19 eller ringe Svolvær legesenter på tlf. 75420480 for å avtale tid til testing. De som har sendt inn et digitalt meldeskjema trenger ikke å ringe i tillegg.

Personer som får tid til testing vil få et oppmøtetidspunkt ved teststasjonen lokalisert i Storgata 50. Det er egen skilting for kø-system her. Bli sittende i bilen under hele seansen.


Personer som er syke og trenger legetilsyn skal ringe fastlegekontoret sitt på dagtid, eller legevakten 116 117 på kveld og natt. Personer med symptomer forenlig med Covid 19 vil få legetime på legevakten i Vågan som er i 1 etage i Vågan lokalmedisinske senter. Vær obs på at det er en egen inngang for pasienter med smittsomme sykdommer

Kriterier for testing

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Koronatelefon
Koronatelefon er lagt ned inntil videre, men du kan gå inn på følgende nettsider for informasjon
 
www.helsenorge.no
 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
 
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.
 
Råd til reisende i julen 2020

Rådgivning til reisende i julen

Den økte mobiliseringen rundt julen er en åpenbar risiko for forflytning og spredning av smitte. Men ved fornuftig opptreden og godt smittevern skal vi også gjennom julen klare å forhindre mye smitte i Vågan.

Per  nå og sannsynligvis godt inn i desember vil smittetrykket være høyt i de store byene våre, samt kanskje noen utbrudd i områder utenom. Det fins ingen forskrift som pålegger oss karantene ved interne reiser i Norge. Likevel er det en sterk oppfordring om at den enkelte er enda mer påpasselig med smittevernet inn mot julen.

 1. Husk 1 meteren, og har du vært på reise i områder med smittetrykk oppfordres du til å ha 2 meter og sett deg selv i en karantenelignende situasjon i 10 dager.
 2. Test deg om du får symptomer- følg rådene til legekontoret/ legevakten.
 3. Vask hendene/ sprit dem ofte, både på vei inn og ut av kjøpesenter, butikker osv.
 4. Ikke oppsøk situasjoner der det er vanskelig å ivareta godt smittevern.
 5. Følg rådet om få sosiale kontakter, og møt dem heller flere ganger enn å skape nye.

Oppfør deg slik at det ikke er du som er årsaken til at vi får smitte inn i skoler, barnehager og sykehjem etter julen 2020.

Arrangementer og sammenkomster i Julen

En liten påminnelse om reglene for besøk og arrangement.

I ditt eget hjem kan du kun ha 5 besøkende (Hvis det kommer 7 fra EN familie som bor sammen er det greit), to ganger mellom 23.12 og 01.01 kan du ha 10 gjester. De gjestene som ikke kommer fra samme husstand MÅ kunne ha en meter mellom hverandre. Er noen syke skal de bli hjemme, og er du syk må du avlyse.

Hvis du låner/leier et offentlig lokale kan du invitere 20 personer. Disse må være friske, kunne vaske hendene/sprite hendene, kunne ha 1 meters avstand og du MÅ registrere gjestene og ha en ansvarlig arrangør.

Offentlige arrangementer kan ha 50 gjester, 200 hvis setene er fastmonterte og 3x 200 hvis setene er fastmonterte og det er ute. Her må også gjestene kunne ha 1 meters avstand, ha tilgang til håndvask/ sprit, og gjestene må registeres. ansvarlig arrangør er smittevernansvarlig

GOD JUL

Vaner som forebygger smitte
 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. 
  Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. 
   
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. 
   
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. 
   
 •  Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. 
Arbeidsinnvandring og lofotfiske

Følgende er gjeldende per nå når de gjelder arbeidsinnvandrere fra røde land:

De skal i 10 dagers karantene. De kan gjennomføre karantene på egnet sted. Egnet sted er enerom, men tilgang til toalett, dusj, kjøkken/bespisning, TV og internett. De som ikke har dette selv eller arbeidsgiveren ikke kan skaffe dette må på karantenehotell.

De som reiser sammen til Norge f eks i en bil kan også gjennomføre karantene sammen i et hus. Det betyr at 5 personer kan kjøre sammen fra Polen og hit, for så å ha karantene i samme huset i 10 dager, men ikke en minibuss. Husk at hvis en av disse personene blir syk under karantene utvides karantene til de andre i huset tilsvarende.

Ved innereisekarantene kan en person ikke gå på jobb sammen med andre, det betyr at denne kan jobbe, hvis den er alene i arbeidssituasjonen. for eksempel i kranen, eller i lastebilen, i hjullasteren osv.

 

Her er info på helsenorge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#reisekarantene

Koronavirus - temaside fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Link til FHI sin temaside om koronavirus

Her finner du aktuell informasjon koronaviruset, statistikk og tall for kommuner, fylker og landet totalt med mer.

Koronavirus (coranavirus) COVID-19

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020. Ny kunnskap tilkommer stadig. På Folkehelseinstituttet sine sider finnes oppdatert råd og informasjon om det nye koronaviruset.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, kan du ringe publikumstelefonen: 815 55 015

Se informasjonsfilm om koronavirus

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I denne YouTube-filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen er spesielt rettet mot skoler, men gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

 

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet holder oss fortløpende  orientert om karantene, isolasjon m.m. se her

 Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom.Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.
Den nye hverdagen

Vi i Assistert Selvhjelp har lyst til å være med på den nasjonale dugnaden som foregår nå i forbindelse med koronavirus (COVID-19) pandemien, så vi har laget et lite mestringsverktøy for deg som synes livet er i overkant utfordrende akkurat nå.

Følg denne linken for mer informasjon: https://assistertselvhjelp.no/korona

Råd og informasjon til befolkningen om nytt coronavirus

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak anbefales og hvorfor? Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset. Du finner generelle og oppdaterte råd om å forebygge smitte på FHI sine nettsider.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Reiseråd

Skal du reise anbefaler vi at du sjekker reiserådene på nettsidene til Norsk Folkehelseinstitutt (FHI).

https://www.fhi.no/sv/reiserad/

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.