Registrering av boliger for flyktninger

I forbindelse med flyktningekrisen i Ukraina kartlegger nå Vågan kommune tilgjengelige private boliger dersom det skulle bli et behov.

Det er UDI som har ansvaret for å koordinere mottak av flyktninger. Kommunen bidrar med å få en oversikt over mulige bosteder som kan tas i bruk dersom kommunen får forespørsel fra IMDi om økt bosetting av flyktninger.

Det ukjent hvor mange ukrainske flyktninger som ankommer, men det er grunn til å anta at det vil være mange, og på kort varsel. 

Benytt vårt digitale skjema for innrapportering hvis du har en boenhet som kan benyttes.

Registreringsskjema av boenhet for flyktninger

Kommunen vil  ta kontakt med aktuelle som har meldt inn en boenhet hvis det blir et behov.