Kommunedirektør og kommunalsjefer

Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.

Kommunedirektør - Tommy Stensvik 

Klikk for stort bildeePosttommy.stensvik@vagan.kommune.no 
Telefon kontor: 75 42 01 60
Telefon mobil: 90 10 91 45

Kommunalsjef helse og omsorg - Mette Nygård

Klikk for stort bildeAnsvar: Kommunens helse- og omsorgstjenester.

ePostmette.nygard@vagan.kommune.no 
Telefon kontor:  75 42 01 30
Telefon mobil:  99 11 71 36

Kommunalsjef oppvekst - Veslemøy Drangevåg

Klikk for stort bildeAnsvar: Kommunens tjenester innen barnehage og skole.

ePost: veslemoy.drangevag@vagan.kommune.no 
Telefon kontor: 75 42 01 36
Telefon mobil: 48 13 36 53

Kommunalsjef samfunn - Torbjørn Ollestad

Klikk for stort bildeAnsvar: Kommunens tjenester innen næring, samfunn, plan-/byggesak og teknisk sektor.

ePost: torbjorn.ollestad@vagan.kommune.no
Telefon kontor: 75 42 01 41
Telefon mobil:  45 04 60 49

 

Kommunalsjef stab/støtte - Nils Ingulf Langlete

Klikk for stort bildeAnsvar: Kommunens stabs- og støttetjenester
ePost: nils.ingulf.langlete@vagan.kommune.no
Telefon kontor: 75 42 01 23
Telefon mobil: 94 15 06 14