Tilskudd til etablering i egen bolig

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er et tilskudd som skal bidra til at husstander som trenger det kan skaffe seg egnede boliger. Tilskuddet kan også brukestil å sikre at husstander kan bli boende i egnet bolig.

Tilskuddet er behovsprøvd og fordeles ut fra den til en hver tid gitte ramme kommunen får fra Husbanken (en gang pr. år).

Les mer om ordningen på søk digitalt på nettsiden til husbanken.

Kontakt

Boligkontoret Vågan eiendom KF
E-post

Telefon
75420211 - Gjennomgangsboliger
75420214 - Omsorgsboliger
75420197 - Tilskudd/Støtte til bolig
75420000 - Andre henvendelser

Adresse

Postadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Kongsvatnveien 15
8300 Svolvær