Startlån

Kan jeg få startlån?

Startlån er en låneordning for husstander som ikke får fullfinansiert boligkjøp, helt eller delvis, i vanlig bank, og som heller ikke har mulighet for å spare. Startlån kan gi husstanden mulighet for en nøktern og rimelig bolig.

Hvem kan søke?

  • Barnefamilier

Du har barn og har økonomiske utfordringer i forbindelse med å skaffe en egnet bolig. Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.

  • Mottar trygd/ offentlige ytelser

Du har stabil og sikker inntekt, men får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.

  • Andre

Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig. Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. Startlån til kjøp er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.

  • Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema: Søk Startlån her

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på Servicetorget i kommunen eller hos saksbehandler ved Boligkontoret hos Vågan eiendom KF. Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 4 uker.

Kontakt

Boligkontoret Vågan eiendom KF
E-post

Telefon
75420211 - Gjennomgangsboliger
75420214 - Omsorgsboliger
75420197 - Tilskudd/Støtte til bolig
75420000 - Andre henvendelser

Adresse

Postadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Kongsvatnveien 15
8300 Svolvær