Kommunal omsorgsbolig

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Slik søker du

Søknad rettes til, og behandles av, Koordinerende enhet.

Søk om kommunal omsorgsbolig her

Hva er leiepris pr. måned?

Leiepris pr. måned vil variere fra leieobjekt til leieobjekt. Nærmere informasjon vil du kunne få hos Boligkontoret, eller det framgår av husleiekontrakten.

Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelsestiden i våre leiekontrakter er normalt 3 måneder.

Oppsigelse av leieforholdet kan sendes Boligkontoret per e-post.

Kontakt

Boligkontoret Vågan eiendom KF
E-post

Telefon
75420211 - Gjennomgangsboliger
75420214 - Omsorgsboliger
75420197 - Tilskudd/Støtte til bolig
75420000 - Andre henvendelser