Kommunal gjennomgangsbolig

Du kan søke om kommunal gjennomgangsbolig dersom du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. Boligen tildeles for 3 år om gangen.

Følgende kriterier ligger til grunn for prioritering og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig:

  • Ansvaret for å skaffe seg et bosted er hver enkelt innbyggers egen ansvar.
  • Boliger tildeles primært søkere som har vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig i det private markedet.
  • Søkere uten egen bolig prioriteres foran søkere som har bolig.
  • Søkere med største behov vil til enhver tid prioriters, uavhengig av søknadstidspunkt.
  • Hensyn til bomiljø vil vektlegges ved prioritering og tildeling av bolig.

Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter kommunale gjennomgangsboliger, og vil dessverre ikke kunne tilby alle som søker et sted å bo. Det er derfor viktig at du aktivt søker etter bolig i det private markedet.

Slik søker du

Søk om kommunal gjennomgangsbolig her

Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelsestiden i våre leiekontrakter er normalt 3 måneder.

Oppsigelse av leieforholdet kan sendes Boligkontoret per e-post

Kontakt

Boligkontoret Vågan eiendom KF
E-post

Telefon
75420211 - Gjennomgangsboliger
75420214 - Omsorgsboliger
75420197 - Tilskudd/Støtte til bolig
75420000 - Andre henvendelser

Adresse

Postadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Boligkontoret - Vågan eiendom KF
Kongsvatnveien 15
8300 Svolvær