Kunngjøring - Søknad om etablering av fôrflåte og oppdatering av hjørnekoordinater Oddværsætra

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Vågan kommune

Søker: Ellingsen Seafood AS, 991 952 829

Søknaden gjelder: Etablering av fôrflåte og oppdatering av hjørnekoordinater

Biomasse: Ingen endring i tonn MTB

Lokalitet: Oddværsætra

Koordinater: N68º16.223 Ø14º46.153

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Se aktuelle sakspapirer her