Årsberetning og regnskap
Tittel Publisert Type
2015 Vågan kommune - Årsregnskap

13.01.2017 Filtype
2015 Vågan kommune - Årsmelding

13.01.2017 Filtype
2015 Vågan Havnevesen KF - Årsregnskap

13.01.2017 Filtype
2015 Vågan eiendom KF - Årsmelding 03

13.01.2017 Filtype
2015 Vågan eiendom KF - Årsmelding

13.01.2017 Filtype
2015 Kultur i Vågan KF - Årsregnskap

13.01.2017 Filtype